Wees Bewus van die Distansie

Die internasionale veldtog “Wees Bewus van die Distansie” is geïnisieer as gevolg van die terminologie “sosiale distansieering” wat gebruik word. Die terminologie "sosiale distansieering" veroorsaak dat vele persone met psigososiale en fisiese ongeskikthede verder geïsoleer word. In tye van die COVID-19 pandemie, veilige "fisiese distansieering" is 'n noodsaaklikheid. Maar vir diegene wat deur die huidige krisis meeste seergemaak word, is die wat kronies siek is, bejaardes en persone met geestestoestande. Hierdie groep van ons gemeenskap is diegene wat sosiale kontakte nodig het, wie eensaam is, wie nie 'n sosiale netwerk het nie en dikwels afgeskeep, geïgnoreer en soms deur ander vermy word. Vir sulke persone beteken sosiale distansieering dat hul isolasie nog erger word. Ons sê JA vir sosiale solidariteit en fisiese distansieering maar sê NEE vir sosiale distansieering en sosiale isolasie.