Mind the Gap

Umkhankaso wamazwe omhlaba jikelele othi "Mind the Gap" wasungulwa ngenxa yesigama “sokunciphisana kwezenhlalo”. Kwabaningi abakhubazekile ngokwengqondo noma ngokomzimba igama leli likhulisa kuphela ukuzihlukanisa kwabo emphakathini. Ngezikhathi zobhubhane lwe-COVID-19 lubalulekile, kepha abalinyazwa kakhulu yile nkinga ekhona yilabo abadinga ukuxhumana nabantu, abanesizungu, abagula kakhulu, sebegugile ngaphandle komqondo inethiwekhi yokuxhumana nabantu, futhi ngabantu abanezinkinga zempilo yengqondo abavame ukunganakwa, banganakwa futhi kwesinye isikhathi bavinjelwa abanye. Kubo ukuqhekeka kwezenhlalo kusho ukuthi ukuzihlukanisa kwabo kuba kubi kakhulu. Sithi YEBO ekuqinisaneni komphakathi nasekukhulekeleni ngokomzimba, kepha CHA ekuhlukaniselweni komphakathi nasekuzihlukaniseni nomphakathi.