Bu kampanya yüksek derecede bilgilidirici olup Avropa Birliginen birlikte sermiyanen tayinlenip “Ukrain teşkilâtlarında vatandaş olaraq, insan aq-uquqlarını inkişaf etmek, olarğa qol tutmaq, em de mukâfatlandırmaq ve sotsial integratsiya neticesinde ruhiy em de sotsial ruhtan tüşmemek yollarıñı qıdırıp bulmaqta” (EIDHR/2018/395-005). Web-saita olğan bütün mesulletni ‘Psihiatriyada Insan Aq-uquqları- FGIP” (www.gip-global.org) Avropa Birliginen er vaqıt bir fikirde ola bilmez.